Inilah 5 Keutamaan Ibadah Qurban

Ibadah Qurban menjadi ibadah yang paling utama dikerjakan pada saat hari raya Idul Adha. Ibadah tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam. 

Simbol ketaatan dan keimanan seorang hamba kepada Allah SWT. Ada beberapa keutamaan ibadah qurban yang bisa memotivasi setiapn orang untuk melakukan ibadah tersebut di tahun ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Setiap bulu dari hewan kurban tersebut akan menjadi pahala bagi orang bersangkutan 

Dari Zaid ibn Arqam, ia berkata atau mereka berkata: 

“Wahai Rasulullah SAW, apakah qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim.” Mereka menjawab: “Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan.”Mereka menjawab: “Kalau bulu-bulunya?”Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan.” [HR. Ahmad dan ibn Majah]. 

2. Berqurban sebagai ciri keislaman seseorang 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat Ied kami.” [HR. Ahmad dan Ibnu Majah] 

3. Ibadah qurban menjadi salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT 

Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: 

“Tidak ada amalan anak cucu Adam pada Hari Raya Qurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu- bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah –sebagai qurban– di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.” [HR. Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah hasan gharib] 

4. Simbol kepedulian sosial 

“Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 

5. Ibadah qurban menjadi ibadah yang utama 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra sebagaimana dalam Majmu’ Fatawa (16/531-532) ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan : 

“Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih qurban yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu’, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, husnuzhan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, janji, perintah, serta keutamaan-Nya.”